Kortare og tryggare langs Sognefjorden

Fredag 11. juni vert E 39 mellom Lavik og Vadheim 2,2 kilometer kortare. Og mykje tryggare enn før.