- Tro på dere selv!

Fem ganger denne helgen fyller Human-Etisk Forbund Grieghallen til borgerlig konfirmasjon.