-Godt ivaretatt på korridoren

-Jeg blir godt ivaretatt her på korridoren, sier Øyvind Lundal (70) fra Åsane.