Kartlegger by-vilt

Bergensere flest vet at det finnes hjort og annet vilt innenfor bygrensene. Men hvor hjorten har sine trekkveier og favorittområder, er det få som vet. Snart får vi vite det.