• SOSIALT: Langbordet er dekka, maten er undervegs, og fjellfolket har mykje å prata om ved innleiinga til sommarsesongen. FOTO: KNUT LANGELAND

Fest for sommarfjellet

No kryp blomar hastig på plass mellom berg og hammar, og graset strekkjer seg mot sky. Og sjå der, der er det folk òg.