«Ungbirken» - lyspunkt i tunge år

Okkupasjonsårene var vanskelige for mange, men noen opplevde likevel årene som en rik tid. To av dem er Else og Alfred Hernes.