Ønsker seg flere kvinner som dørvakter

Bareieren byttet ut de fleste mannlige dørvaktene med kvinner. Dermed sank aggresjonsnivået og behovet for å bruke makt betraktelig.