Skaffer større inntekter

Økning av eiendomsskatt er i kroner og øre det desidert viktigste tiltaket for å øke kommunens inntekter.