Advarer mot dieselsøl

Politiet advarer mot glatte veier på strekningen Håsteinsgate - Carl Konows gate - Kringsjå-veien grunnet dieselsøl i veibanen.