Pengemangel stoppar «Rocknes»-gransking

Politiet, Sjøfartsdirektoratet og to departement er ikkje samde om kven som skal betale for granskinga av «Rocknes»-forliset.