Nissen krever penger

Magnus Nikolai Mjømen (7) må betale inngangspenger for å besøke nissen på Oasen.