Skadet etter hjortekrasj

To personer skal ha fått kuttskader, da bilen de kjørte kolliderte med en hjort på Sotra.