- Hun forsvant med en kunde

Fra hybelvinduet så Johnny Ludvigsen at Rebecca Rist kjørte vekk med det han mener var en horekunde. Siden har ingen sett henne.