Lover effektiv ambulanse

Ambulansekjøringen blir mer effektiv med én arbeidsgiver, mener ambulanseinspektør Ørjan Jensen.