Kommunen lover å rydde opp

Wesselengens Bataljon kastes ut av lokalene sine. – Vi skal gjøre det vi kan for å finne en løsning, sier Henning Warloe.