Wegner: - Følte meg ikke tilsmusset

Politimester Rolf B. Wegner forteller at han opplevde etterforskningen mot ham som en uvirkelig situasjon.