Årdalsbedrift får 30 millioner

Styret i Innovasjon Norge gir 30 millioner kroner i omstillingsmidler til solenergiselskapet NorSun til etablering av en fabrikk i Årdal.