- Eit flyhistorisk storhende

Det blir arbeidd for å få reist ein minnestein etter ulukka med «Havørn».