Vil overføre ansvaret

Helse Bergen vil at Kriminalomsorgen skal overta sikkerhetsansvaret for pasienter som overføres fra fengsel til psykiatri.