Framleis uklart om fusjon

Både Frp og SV hadde i går lange diskusjonar om dei skulle gå inn for Gaia/HSD-fusjon eller ikkje. Men det var ikkje råd å kome til nokon konklusjon enno.