Kutt i statsstøtte truer Skansetunnelen

Bergen kommune frykter at staten vil trekke seg fra inngåtte avtaler om Bergensprogrammet. Forslaget til Norsk Transportplan er et dårlig varsel.