• KONTROLL: Christopher Beckham og Djevan Hisenaj fra LOs sommerpatrulje kontrollerer arbeidsforholdene på China House Restaurant. De ansatte manglet arbeidskontrakter, i likhet med hver femte bedrift Sommerpatruljen har besøkt denne uken. FOTO: HELGE HANSEN

Én av fem mangler arbeidskontrakt

Arbeidskontrakt er påbudt, også for sommervikarer. Like fullt: På én av fem bedrifter som ble sjekket denne uken mangler vikarene kontrakt.