Langt frem før Fedje-ubåten er fjernet

Fjerning av ubåtvraket ved Fedje kan ta mer enn et år. Det knytter seg stor usikkerhet til flere elementer i ryddeaksjonen.