Fotgjengerfellen ved Skolten blir borte

Helt siden Shengen-gjerdet ble satt opp på Festningskaien i juli i fjor, har cruiseturister havnet i en trafikkfelle ved Skolten. Nå blir det orden for fotgjengerne i løpet av fjorten dager.