Sterk kritikk etter nødlandingen

Passasjerer på Bergensflyet som måtte nødlande i Manchester søndag, retter flengende kritikk mot måten de ble behandlet på etter nødlandingen.