Pinnekjøttfett tetter kloakken

Vann- og avløpsetaten kjenner pinnekjøttsesongen på arbeidsmengden.