- Avlat fra byrådet

Heller ikke neste år blir sosialhjelpssatsene oppjustert. - Det er en unnlatelsessynd det ikke finnes tilgivelse for, sier SVs Oddny Miljeteig.