Kloakken lekker på Ulriken

Kloakkledningen ved kafeen på Ulriken lekker, bekreftet inspektører fra Bergen kommune ved 13-tiden i dag. Mistanken om at dette er kilden til Giardia-epidemien i Bergen, er sterkere enn noensinne.