22 flere trygge vann

Det er gode muligheter for skøyteløp mange steder i Bergen i dag: Hele 22 vann har godkjent is.