Håper karakterkrav vil øke statusen

Mange studiekamerater har sluttet. De motiverte jobber og fullfører.