• FRUSTRERT: - Jeg blir forundret og frustrert når jeg tenker på hvor lang tid denne saken har tatt. Skatt Vest gjennomførte en rutineinspeksjon i 2009 for perioden 2006-2008, men vi fikk ikke vedtaket før i 2013, sier Svein Anders Dahl, administrerende direktør i Bergen Vitensenter AS FOTO: Jan M. Lillebø

Vitensenteret kan tape egenkapitalen etter skattekrangel

Det er full strid mellom Vilvite-senteret og Skatt Vest om momskrav på 15 millioner kroner.