Nå er du ung til du er 40

Det mener i alle fall en bank.