Høyres politikere har kommet frem til at de ikke kan støtte et forslag som innebærer at prisene i bomringen øker i rushtiden.

Det til tross for at det er deres egne partifeller i Høyre, byrådsleder Martin Smith-Sivertsen og byutviklingsbyråd Henning Warloe, som foreslår å innføre de såkalte «tidsdifferensierte prisene».

Da saken var oppe i Samferdselsutvalget i dag, ble det derfor flertall mot køprising. Årsaken var at en representant fra Ap var fraværende, samt at Jostein Ljones fra Senterpartiet hadde meldt frafall uten å bli erstattet. Dermed sikret Frp og Høyre seg flertall for motstanden sin.

Respekterer

Dersom alle fylkespolitikerne kommer seg til fylkestinget når saken skal endelig avgjøres, vil det imidlertid være flertall for innføringen av køprisingen i Bergen. Årsaken til at fylkespolitikerne skal si sin mening om denne saken, er at de er med å finansiere Bergensprogrammet i Bergen, som står for veiutbyggingen samt bybaneutbyggingen.

Byrådsleder Martin Smith-Sivertsen registrer at partifellene går mot ham.

— Fylket skal behandle denne saken også. Det må man ha respekt for.

- Hva tenker du om at Høyre ikke støtter Høyre?

— Denne saken er ikke enkel for Høyre, i og med at programmet vårt står for det motsatte. Vi må bare ha respekt for at de gjør dette.

Utfordrende

Han ville ikke endret mening dersom Høyres stemmer faktisk var avgjørende, og hadde ført til at forslaget røk.

— Utfordringen er at denne saken kommer til behandling før vi har vedtatt nye programmer. Denne kommer rett og slett litt tidlig.

Som BT skrev tirsdag, er de bergenske Høyre-politikerne lite fornøyde med kollektivtilbudet fylkespolitikerne leverere fra seg. På årsmøtet ble det fremmet forslag om å overta ansvaret. Blant årsakene til det er at bussprisene økes, samtidig som at rutetilbudet har stort potensial for forbedring.

Hjelper ikke

Hva han mener om økte busspriser, vil ikke Smith-Sivertsen si så mye om.

— Dette er fylkets ansvar. De har økt prisene ut fra et behov for økte inntekter.

- Hjelper det med økte busspriser når man vil ha flere til å kjøre kollektivt?

— Det gjør det selvfølgelig ikke. Men man må jo dekke inn kostnadene.

Vil ikke snakke

Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H) avviser å kommentere denne saken, og henviser til gruppeleder Mona Røsvik Strømme.

Hun sier avslaget deres kommer av at Høyre har programfestet at de er mot køprising. Hun vil likevel ikke slå fast hva de kommer til å stemme når saken skal opp i fylkestinget.

— Vi er nødt til å ha en runde i den fulle gruppen samt ta en tunde med bergenspolitikerne om dette. Jeg vet ikke hvor vi ender, men vi er altså programforpliktet til å være mot. Jeg tar på det sterkeste ansvar for det programmet vi gikk til valg på, sier Strømme.

- Hva tenker du om at bergenspolitikerne fremmer noe som går mot det man lovet velgerne?

— Jeg tenker ikke noe spesielt rundt det.