34-åring frikjent for voldtekt

Men dømt til å betale erstatning.