- Vi som bor i nabolaget ser jo at det ikke er fremgang å spore. Arbeidet går sent og ingen følger opp det de lover, sier Synnøve Fluge som har tre barn knyttet til Møhlenpris skole.

Ombyggingen av skolen er utsatt flere ganger. Utfordrende tomtevalg, kompliserte grunnforhold, forurenset jord, høyspentledninger i grunnen og fjerning av tre er noen av årsakene.

Til sommeren

I alt har det tatt over tre år å få reguleringsplanen for Møhlenpris Oppveksttun klar. Rivearbeidet skulle etter planen startet i andre kvartal i år, men dette er nå blitt utsatt til sommeren.

I BRAKKER: Elevene som skulle gått ved Møhlenpris Oppveksttun må inntil videre ta til takke med brakkene ved Johanneskirken.

Direktør for Etat for utbygging, Jarle Kvalvik, forklarer at de ikke kan ta noen snarveier i denne saken.- Et initiativ fra innbyggerne angående økt trafikk i henhold til de nye planene måtte behandles først, og var oppe til behandling i bystyret i januar i år. Dette gjorde at fremdriften med reguleringsplanen for oppveksttunet måtte forskyves med rundt tre måneder, men vi er nå i sluttfasen av reguleringsplanprosessen, sier Kvalvik.

Stor usikkerhet

Møhlenpris skole har en kulturhistorisk verdi og er kjent som hjertet i bydelen som er hjemmet til mennesker fra hele verden.

- Det er barn på skolen som har levd i usikkerhet og som har kommet fra krigsherjede land som Syria og Somalia som nå blir utsatt for dette her. Flere barn har uttrykt sorg og frustrasjon over usikkerheten som har oppstått i denne prosessen. Måten vi er blitt behandlet på er til å grine av, sier Fluge.

Brukergruppen bestående av rektor, FAU og foreldre, som ble opprettet for å komme med innspill til prosjektgruppen, ble avviklet etter ett år.

- Vi fikk ikke den innvirkningen eller informasjonen vi ble lovet. Jeg stoler ikke helt på kommunen og har mistet troen på at de vil bli ferdige til den fristen de nå har satt. Kommunen og prosjektgruppen har ikke vært ærlige med oss, sier Stian Greger Eikeland, leder i FAU og ektemann til Fluge.

Ville rive bygget

Da rehabiliteringsplanene ble lagt frem var det delte meninger om hva som skulle gjøres med skolen. Bygget er vurdert til å ha svært høy verneverdi.

- Personlig synes jeg at den gamle skolen burde blitt revet og at det burde bli bygget en ny skole. Det ville gitt et moderne bygg, og ikke minst muligheten for mye bedre trafikale løsninger, sier forelder Ask Økland.

Farlig trafikk

I februar skrev BT om en underskriftsaksjon for å gjøre skoleveien tryggere. Som følge av aksjonen vil det bli gjort trafikksikring i Wolffs gate.

- Det provoserte meg voldsomt at de prøvde å skyve skylden for forsinkelsene over på foreldrene. Vi jobbet ni måneder for å bli hørt angående den farlige trafikksituasjonen, sier Eikeland.

Det neste bystyremøtet er i mai. Direktør for Etat for utbygging, Jarle Kvalvik, håper at reguleringsplanene blir vedtatt da. Entreprenør er valgt og prosessen med å gå over fremdriftsplanene er i gang.

- Planleggingsprosessen må få gå sin gang, sier han.