- Hadde samarbeidsproblemer

Rektor Dag Rune Olsen vedgår at han ikke informerte Elvbakken om at hun skulle evalueres.