IKKE TILLIT: Espen Anderson vil ikke lenger sitte som Nemndmedlem i UNE. - Jeg vil ikke være en del av et system jeg ikke har tillit til, sier han.
Eirik Brekke

— Jeg har ikke samvittighet til å være en del av et system som jeg ikke har tillit til. I denne saken viser UNE at de ikke har evne til å ivareta enkeltmennesket og til å utvise skjønn, sier Anderson.Taiman Agid Fatah (27) har vært i Norge siden han var 14 år gammel. Onsdag i forrige uke ble han pågrepet av politiet i Bergen, mens han var på besøk hos en kamerat, og sendt til politiets utlendingsinternat på Trandum.

Siden 2009 har Anderson vært Nemndmedlem. Det betyr at han er med å avgjøre klager i asylsaker, statsborgerskapssaker og andre utlendingssaker som først er behandlet i Utlendingsdirektoratet (UDI).

- Helt uforståelig

I Norge er det 311 nemndmedlemmer, og de er valgt inn etter forslag fra humanitære organisasjoner, Utenriksdepartementet, Juristforbundet og Arbeids— og sosialdepartementet. Anderson er nominert av Redd Barna, og har vært med å vurdere åtte saker gjennom sine to perioder. I går skrev han likevel et brev til UNE, hvor han sier klart ifra hvorfor han ikke ønsker å være en del av utvalget mer.- At Taiman blir revet vekk fra hele sin familie og sitt nettverk, er helt uforståelig. Hvis ikke det han har er tilknytning til riket, så vet ikke jeg hva som er det. Man får en sterk tilknytning til riket når man bor her i så mange år, sier han.

Vil bli hørt

Anderson kjenner ikke familien personlig og han har heller ikke vært med å vurdere denne spesifikke saken i UNE, men har møtt dem tidligere i sitt arbeid i Redd Barna, hvor han har møtt familien på en del fritidsaktiviteter han har vært med å arrangere. Sist møte var for fem år siden.

— Det at Taiman kom her som 14-åring bør også tillegges vekt i denne saken. Dette er ungdomsår, hvor man utvikler seg mye, og får en tett tilknytning til stedet man bor, sier han og fortsetter;

— Som nemndmedlem er dettedet sterkeste virkemiddelet jeg hartil å si ifra når jeg synes at UNE begår urett.