• «ALTFOR STRENGT»: - Både jeg og min klient synes ett års fengsel er altfor strengt. Retten har et ansvar for at dommer er rimelige og forholdsmessige, sier advokat Jostein Alvheim. Han forsvarer 19-åringen som torsdag ble dømt til ett års fengsel for å ha returnert ulovlig til Norge. Alvheim mener det overhodet ikke er grunnlag for det høye straffenivået som regjeringen nå legger opp til. Etter rettsmøtet ble 19-åringen ført i håndjern ut til den røde bilen i bakgrunnen. FOTO: ØRJAN TORHEIM

Sier han skulle hente klær, nå må 19-åringen sone ett år i fengsel

19-åringen var utvist, men kom tilbake til Bergen. Nå er han dømt til ett års fengsel. Forsvareren synes det er altfor strengt - og frykter lengre soningskøer.