— Stortingsgruppen har bestemt at vi ikke vil støtte forslaget om et tiggeforbud som nå er sendt på høring, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad til NTB.

— Å straffe medvirkning til tigging er ikke akseptabelt. Det kan ikke være straffbart å gi folk klær, mat og husly, sier hun.

Arnstad understreker at det heller ikke blir aktuelt å støtte et nytt forslag om nasjonalt tiggeforbud dersom regjeringen skulle legge fram et slikt.

— Jeg kan ikke se for meg at vi vil støtte et forbud uansett hvordan det utformes.

Var klare

I dagens byrådsmøte gå derimot byrådet tommelen opp for et tiggeforbud også i Bergen.

— Intensjonen med forbudet er å ramme den systematiske tiggingen og folkene bak, sier sosialbyråd Eiler Macody Lund (Frp) til BT.

Han mener opposisjonen har hengt seg opp i at det skal være straffbart å hjelpe dem som tigger.

— De bruker dette for alt det er verdt. At det skal bli straffbart å gi noen en kopp kakao er helt feil. Det er et lærebokeksempel på hvordan man velger å misforstå saker.

Lund sier den nye loven, som nå ikke har flertall på Stortinget lenger, skulle sikre at de som sto bak tigging skulle straffes,

— Det vil være ulovlig å helt eller delvis dekke reiseutgifter for at en person skal tigge, eller transportere en person et sted for å tigge. Det vil være ulovlig å gi forsyninger eller overnattingstilbud for at vedkommende skal kunne tigge, samt å ta hånd om penger som er tjent på tigging.

Sosialbyråden er enig i at det ikke skal være et forbud mot den generelle tiggingen, men at den organiserte tiggingen skal slås ned på.

- Godt nok

I tiggesaken fra regjeringen, som byrådet har svart positivt på, slås det imidertid fast at dagens lovverk er et godt virkemiddel for å motvirke menneskehandel og annen kriminalitet.

— Det var dette som var hovedsaken for Senterpartiet da landsmøtet vårt gikk inn for et tiggeforbud, sier Arnstad i Sp.

Hun understreker at Sp holder på retten som kommunene har til å innføre lokale tiggeforbud. Den rødgrønne regjeringen innførte hjemmelen for dette i 2013, og bestemmelsen ble tydeliggjort av regjeringspartiene og Senterpartiet i fjor.

I henhold til Sps vedtekter er avgjørelsen fattet av stortingsgruppa, der et mindretall motsatte seg beslutningen. Sentralstyret og landsstyret er ikke involvert, og de to nestlederne i partiet var ikke aktivt med på beslutningen.

På spørsmål om hvorfor stortingsgruppen ikke ventet til landsmøtet i Senterpartiet i mars, svarer Arnstad slik:

— Vi synes det er mest ryddig å klargjøre vårt standpunkt nå, før regjeringen eventuelt kommer tilbake til Stortinget med en sak.

Bryter avtalen

Senterpartiet har i to landsmøter på rad gått inn for et forbud mot tigging. At dette kom til å bli innført i Norge, ble klargjort av Senterpartiet og regjeringspartiene på en pressekonferanse i fjor sommer.

Nå blir både avtalen og landsmøtevedtaket brutt.

— Det er ansvarlig at vi tar de ulike vurderingene i partiet og gruppa på alvor. Det er et lederansvar å gjøre dette. Landsmøtevedtaket var et omdiskutert vedtak, sier Arnstad.

Hun frykter ikke represalier fra delegatene på landsmøtet i Haugesund 20.-22. mars.

— Vi har fått mange dypt alvorlige tilbakemeldinger fra medlemmer og tillitsvalgte. Stortingsgruppen oppfyller nå vårt ansvar for å se helheten i denne saken, men det kan sikkert bli debatt om den likevel. Jeg er ikke bekymret for det.

VAR ENIG: Eiler Macody Lund (Frp), byråd for sosial, bolig og områdesatsing, forteller at byrådet ville gi sin støtte til det nasjonale tiggeforbudet.
Rune Meyer Berentsen (arkiv)