Viktigste ryddejobb blir i Bergen

Størst spenning knytter det seg til hvem som blir politimester i Bergen når Politidirektoratet nå søker etter ti nye politimestre i Norge.

Publisert Publisert

NY SJEF: En av politimesterstillingene som skal erstattes, er jobben etter politimester i Hordaland, Geir Gudmundsen (t.v), som trakk seg etter kritikken i varslersaken. Foto: ODD MEHUS

  • Per Annar Holm

Før helgen trakk Geir Gudmundsen (59) seg som politimester i Bergen. Den som får jobben fast får den krevende oppgaven å gjenreise tilliten.

Les også:

Les også

Hordalandspolitiet brøt loven

Forventningsfull Tajik

Lederen av Stortingets justiskomié, Hadia Tajik, synes det er en spennende prosess politiet nå står midt oppe i:

— Jeg ønsker meg politimestre som gjennom eksempelets makt viser at lojalitet til etaten ikke er det samme som å holde munn om det som ikke er godt nok, men å si fra og skape takhøyde for konstruktiv kritikk, sier Hadia Tajik.

Les også:

Les også

- Om Justisdepartementet trår feil i Monika-saken nå, faller hele politireformen.

Intern favoritt

En intern favoritt til å ta på seg jobben med å gjenreise tilliten til det nye politidistrikt Vest (Hordaland, Bergen, Sogn og Fjordane) med 1060 ansatte, er PODs egen beredskapsdirektør Kaare K. Songstad (48).

FRA POLITIDIREKTORATET: Kaare Songstad Foto: OVE A. OLDERKJÆR

Han er jurist, siviløkonom fra NHH, har Forsvarets sjefskurs, har en fortid som skattejurist og er — som en kuriositet - amerikansk statsborger.

Songstad har solid og allsidig bakgrunn, men etter å ha ukependlet til Oslo fra familien i Haugesund spørs det hvor fristende det er å bli ryddegutt i Bergen.

John Reidar Nilsen, (49) ble konstituert i stillingen som politimester i Hordaland etter Monika-skandalen.

De som følger prosessen i Bergen tett føler seg sikre på at den nye kosten vil komme utenfra.

Les også:

Les også

Monika-saken har avdekket en fryktkultur

54 blir 12

Stortinget vedtok 10. juni at antall politidistrikt skal kuttes fra 27 til 12 fra nyttår. Vi skal bare 13 år tilbake i tid før det var 54 politimestre.

Bare Hans Sverre Sjøvold (57) i Oslo (Oslo, Asker og Bærum) og Ole B. Sæverud (43) i Troms er garantert å få fortsette som politimestre ut sine åremålsperioder.

Et par faller for aldersgrensen, andre har selv byttet beite eller siganisert at de ønsker seg andre oppgaverer, mens noen alt har fått beskjed om at de ikke er aktuelle for de nye toppjobbene.

Rått dårlig tid

Det legges opp til et rått løp mot klokken etter at søknadsfristen går ut 31. august.

Alt fra nyttår skal de nye politidistriktene være operative.

For å spare tid skal bruk av eksisterende bygninger prioriteres.

Kamp om lokalisering

I ni av de ti stillingsannonsene POD la ut torsdag står det at «søkere vil bli gjort kjent med hovedsetet når dette er besluttet». Bare i Finnmark politidistrikt er det bestemt hvor politimesteren skal sitte, og det er nær russergrensen i Kirkenes.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård vil i september avgi sin innstilling til justis— og beredskapsminister Anders Anundsen, som har bedt om å få det siste ordet i saken.

POD har en målsetning om at 40 prosent av politimestrene skal være kvinner. Dét betyr i tilfelle minst fem av 12.

«Noen snakker sammen»

Selv om det fortsatt er drøyt to måneder til søknadsfristen går ut, er spekulasjonene om den pågående stolleken allerede godt i gang.

«Spennende å følge ansettelsene av nye politimestere fremover - vi får håpe det kommer noen overraskelser også», skrev Grete Lien Metlid, leder for Seksjon for volds- og seksualforbrytelser ved Oslo politidistrikt, på twitter torsdag kveld.

- Nye krav

En liten håndfull politimestre har manglet universitetsutdannelse. De har jobbet seg opp og frem fra politiskolen i en kombinasjon av fagforening, politikk og engasjement.

— Som toppleder i politiet skal du oppnå resultater sammen med andre. Vi setter veldig høye krav til de nye politimestrene, sier HR-direktør Kristin Aslaksen i Politidirektoratet (POD).

De formelle kravene er skjerpet:

  • Mastergrad, fortrinnsvis jus/rettsvitenskap
  • Bred ledererfaring fra offentlig eller privat sektor
  • Erfaring med virksomhetsutvikling og kvalitetsforbedringer ved hjelp av ny teknologi
  • Fokus på relasjonsbygging internt og eksternt

Ti nye politimestre

Her er sterke kandidater for de ti ubesatte politimesterjobbene. Bare i Finmark er lokaliseringen av hovedsete bestemt:

Finnmark: Politimester, tidligere statsadvokat Ellen Kathrine Hætta (44), 350 ansatte. Hovedsete i Kirkenes.

Nordland: Visepolitimester Heidi Kløkstad (45), 570 ansatte. Trolig Bodø.

Trøndelag: Politimester Nils Kristian Moe (51), 930 ansatte. Trolig Trondheim, men Nord-Trøndelag kjemper for Stjørdal.

Møre og Romsdal: Åpent, 500 ansatte. Ålesund eller Molde.

Vest: Beredskapsdirektør Kaare Kjølberg Songstad (48) eller en superkvinne, 1210 ansatte. Ganske sikkert Bergen.

Sør-Vest: Politimester Hans Vik (52), 1060 ansatte. Ganske sikkert Stavanger

Agder: Politimester Kirsten Lindeberg (61) eller politimester Jon Steven Hasseldal (44), 610 ansatte. Trolig Kristiansand eller Arendal.

Sør-Øst: Politimester Christine Fossen (53), 1510 ansatte. Ganske sikkert Drammen (i dag samlokalisert alarmsentral 110, 112 og 113)

Øst: Åpen, trolig en kvinne, 1630 ansatte. Trolig Lillestrøm eller Sarpsborg.

Innlandet: Politimester Arne Hammersmark (51), 780 ansatte. Trolig Lillehammer.

Beholder jobben:

Oslo: Politimester Hans Sverre Sjøvold (57). Oslo.

Troms: Politimester Ole Bredrup Sæverud (43). Tromsø.

Publisert