• BEKYMRINGSMELDING: Tilsynet mottok tidligere i år en anonym bekymringsmelding om arbeidsmiljøet ved senteret. ARKIVFOTO: VEGAR VALDE

Varslet om konflikt ved Krisesenteret

Arbeidstilsynet vil undersøke arbeidsmiljøet på Krisesenteret i Bergen etter bekymringsmeldinger.