• MINDRE OPPGAVER: Grete Monsen i Utdanningsforbundet mener politikerne bør slutte med å tillegge lærerne stadig flere oppgaver. Hun mener færre oppgaver kan være en av faktorene som kan få ned sykefraværet. FOTO: Odd Mehus

Bergenslærere på syketoppen

Lærere i Bergen har høyest sykefravær sammenlignet med resten av storbyene. Flere lærere og færre oppgaver er kravet fra bergenske lærere og politikere.