Flertall for å vie homofile

FOR: Karl Johan Kirkebø er medlem av organisasjonen «Åpen folkekirke» som mener homofile par skal kunne gifte seg i kirken. ARKIVFOTO: GIDSKE STARK
  • Mitt grunnsyn er at ekteskapet er en ordning for kvinne og mann, men jeg mener også at dette ikke er en sak som behøver å splitte kirken, sier biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over syv år gammel

Kirkerådet har nylig vedtatt at vigselsliturgi for likekjønnede blir egen sak på Kirkemøtet i april neste år. Kirkemøtet er Den norske kirkes «storting» og består av 116 delegater. Ikke alle resultatene er klare, men blant de delegatene som er klare for Kirkemøtet, sier 61 ja til vielse av homofile. Blant disse er seks biskoper, skriver Vårt Land.

Det er også seks biskoper blant de 32 som sier nei. Det eneste bispedømmet som ikke er med i regnestykket er Bjørgvin. Onsdag kveld er resultatene herfra ennå ikke offentliggjort.

Les også:

Les også

Desse seier nei til vigsel av homofile

Biskop i Bjørgvin bispedømme, Halvor Nordhaug, har gjort det klart at han ikke støtter at Den norske kirke skal vie homofile par. Men at det ser ut til å bli flertall for å vie homofile blant delegatene til Kirkemøtet kommer ikke som noen stor overraskelse på biskopen.

— Mitt grunnsyn er at ekteskapet er en ordning for kvinne og mann, men jeg mener også at dette ikke er en sak som behøver å splitte kirken. Jeg vil leve med det Kirkemøtet vedtar. Og så vil jeg understreke at ingen vil bli pålagt å handle mot sin overbevisning, sier han.

Ikke alle prester vil

— Dette spørsmålet har skapt mye diskusjon, og det kommer det nok til å fortsette med, ikke minst her på Vestlandet. Det er nok mange som ikke vil være glad for en slik avgjørelse, men jeg håper og tror at det er få som ser på denne saken som så dramatisk at de sier opp til medlemskap i Den norske kirke. Men noen vil nok gjøre det, sier Nordhaug.

MOT: Biskop i Bjørvin bispedømme, Halvor Nordhaug, tilhører den delen av Den norske kirke som mener at homofile par ikke skal få gifte seg i kirken. ARKIVFOTO: VEGAR VALDE

Av de 19 som stilte som åpne kandidater til Bjørgvin bispedømmeråd, har elleve uttalt at de er mot vigsel av homofile. Fem kandidater var for, mens tre ikke hadde tatt standpunkt eller ville ikke uttale seg om sitt standpunkt. Les også:

Les også

Frykter utmeldelser av Kirken

— Jeg tror at de fleste vil leve med dette vedtaket uten at det får noen dramatiske konsekvenser. Og så vil jeg selvsagt si til prestene at når en slik liturgi foreligger er det opp til hver enkelt prest å gjøre det hun eller han mener er rett. De kan vie homofile eller la være.

- Hvordan tror du det vil bli for homofile par å gifte seg i et bispedømme som har uttrykt så sterk motstand i denne saken?

— Det er helt avhengig av hvordan de blir møtt lokalt. Jeg håper det vil skje på en respektfull og ordentlig måte. Det er ikke i alle menigheter at de vil finne prester som vil vie dem, men da kan de gå til en annen prest.

Om det blir flertall for å sette i gang prosessen med å utarbeide en slik liturgi, vil saken komme tilbake til Kirkemøtet for endelig vedtak i januar 2017, skriver Vårt Land.

- Et signal

Karl Johan Kirkebø sto på nominasjonskomiteens liste i Bjørgvin bispedømme. Han er et av medlemmene i organisasjonen «Åpen folkekirke» som ble stiftet i fjor av folk med tilhørighet i Den norske kirke som ønsker seg en kirke som åpner for homofilt ekteskap. Åpen folkekirke stilte ikke med liste til valget i Bjørgvin bispedømmeråd, men flere kandidater med tilhørighet til organisasjonen stilte. Blant annet Kirkebø, som er glad for resultatet av Vårt Lands opptelling.

— Jeg er for en åpen og inkluderende kirke, og dette er noe vi som har jobbet for det er veldig glad for.

Les også:

Les også

Blei kyrkjemedlem for å støtta homofile par

Kirkebø forteller at det finnes mange prester i Bjørgvin som er klare til å vie homofile par, men ikke har fått lov til det.

— Og så er det noen som ikke vil, og de skal få slippe, men vi i Åpen folkekirke mener da at de samtidig må henvise til kolleger som vil, sier Kirkebø.

— Dette er et signal til Den norske kirke om at medlemmene vil ha større raushet, mer åpenhet og mindre troskrav.

Ifølge Kirken.no var det rekordhøy oppslutning ved årets kirkevalg. 16,7 prosent av de stemmeberettigede brukte stemmen sin i år, mot 13,5 prosent ved kirkevalget for fire år siden.

Publisert: