Ansatte i Akasia: – Kaos og altfor få folk

– Det hender jeg ikke får gått på toalettet i løpet av en hel arbeidsdag, sier en barnehagelærer.

Publisert: Publisert:

NYTT TILSYN: Ansatte i flere Akasia-barnehager mener driften er uforsvarlig. Nå ber Utdanningsforbundet om et eget tilsyn i forhold til bemanning og vikarbruk i Akasia Litlafjell barnehage. Foto: Odd E. Nerbø (arkiv)

BT har snakket med fire ansatte i ulike barnehager i Akasia-konsernet. Uavhengig av hverandre forteller de at:

  • Det er for få vikarer, barnehagene er ofte underbemannet.
  • Det må spares på alt og vedlikeholdet er mangelfullt.
  • De ansatte får lite informasjon om situasjonen og Bergen kommunes krav om å tilbakebetale 28 millioner kroner.

Utdanningsforbundet har fått flere klager fra ansatte i Akasia, og varslet kommunen om for lav bemanning allerede i 2015.

– Vi har fått gjentatte bekymringsmeldinger over lengre tid fra ansatte i ulike Akasia-barnehager. De forteller at det er uforsvarlig få folk på jobb, sier Bente Myrtveit, leder av Utdanningsforbundet i Bergen.

Nå ber forbundet om en ny gransking rundt bemanningen i en av de største barnehagene, Akasia Litlafjell.

– Brannslukking

De ansatte ønsker å uttale seg anonymt til BT, og begrunner det med at de er redde for represalier fra ledelsen. Det er viktig for dem å få frem at de ikke oppfatter situasjonen slik ledelsen hittil har fremstilt den til foreldre og i mediene.

I høst innførte konsernet innkjøpsstopp, lønnsfrys og ansettelsesstopp.

KRITISK: Ifølge ansatte skal vikarbehovet være mest prekært i de store Akasia-barnehagene, som Litlafjell og Sædalen. Disse er to av åtte barnehager kommunen mener har for lav bemanning i forhold til det de har fått tilskudd til. Foto: Odd E. Nerbø

– Økonomien har vært stram lenge. Det kom restriksjoner på innkjøp for flere år siden, sier en ansatt.

– Vi driver brannslukking hele tiden, sier en annen.

– Verre enn andre

De mener den verste «brannslukkingen» handler om å skaffe nok ansatte.

– Det er kaostilstander og altfor få folk hos oss, sier en barnehagelærer.

– Det hender jeg ikke får gått på toalettet i løpet av en hel arbeidsdag, forteller en annen.

Flere påpeker at det er tøft i alle barnehager når det gjelder personalressurser, men de mener situasjonen hos Akasia er mer ekstrem. Ansatte som jobber redusert eller er langtidssykemeldte blir sjelden erstattet, ifølge dem BT snakker med.

Barnehagenormen

Bemanningsnormen, med økt krav til antall ansatte pr. barn, har ikke bedret situasjonen. Snarere tvert imot, mener de.

– Siden den ble innført i august kan vi telle på én hånd de dagene vi har hatt full bemanning. Vi er veldig slitne nå, sier en pedagog.

– Før tok vi inn vikarer, nå er vikarbudsjettet null. Ansatte flyttes fra en avdeling og over til en annen når noen er syke. Vi har kriseløsninger hver eneste dag, sier en avdelingsleder.

En avdelingsleder i en annen barnehage er litt mer fornøyd.

– Vår styrer hyrer inn vikarer selv om alle styrere har fått beskjed om null vikarbudsjett. Men jeg vet at bemanningssituasjonen er kritisk i en del av de andre barnehagene.

Foreldre merker ikke

BT får høre flere historier om avdelinger der det egentlig skal være for eksempel fem ansatte, hvor de rett som det er bare er tre. Da blir det vanskelig å lage pedagogiske opplegg og følge rammeplanen.

TIL FORELDRE: Dette er en del av brevet som ble sendt til foreldre i oktober. Her står det at ansettelsesstopp ikke gjelder for barnehagene. Foto: Faksimile av brev

De ansatte tror ikke foreldrene merker hvor kritisk situasjonen er.

– Vi må ta imot barna med et smil uansett. Foreldrene ser ikke kaoset og vet ikke at vi til tider føler at vi driver barnehagen uansvarlig. De stoler nok også på informasjonen de får fra ledelsen.

Noen ansatte innrømmer at de nesten håper på konkurs slik at de kan får nye og mer ansvarlige eiere.

– Jeg er ikke misfornøyd med arbeidsplassen min, men har mistet tilliten til Akasia som arbeidsgiver, sier en avdelingsleder.

GAVESTOPP: I år blir får ikke barna lage julegaver til foreldrene slik de pleier. De ansatte bes om å finne ting i skogen til julegavene, forteller en avdelingsleder. Foto: Helge Sunde (arkiv)

– Folk bør få vite hvordan virkeligheten er i barnehagene, og foreldre bør se det. Det hjelper ikke at vi gir beskjed, det er foreldrene som må gjøre det, mener en annen.

– Rot fra dag én

Ifølge Bente Myrtveit i Utdanningsforbundet har Akasia forsikret foreldrene om at det er nok ansatte.

– De har kanskje tilsatt nok folk, men det er ikke mange nok på jobb. Det har sammenheng med skyhøyt sykefravær, sier hun.

Fagforeningslederen bekrefter at det kan være for få vikarer også i andre barnehager, men ikke i samme grad og så systematisk som i Akasia.

IKKE BEGEISTRET: Bente Myrtveit, leder av Utdanningsforbundet Bergen, er ikke begeistret for måten Akasia driver barnehage på. Foto: BERGENS TIDENDE

I Akasias tilsvar til kommunen heter det at de er organisert på en annen måte enn andre barnehager.

– Det kan være de er organisert annerledes, men de må jo likevel sørge for å ha nok folk på jobb. Dette er ikke det konsernet vi er mest begeistret for, det har vært rot der fra dag én, sier Myrtveit.

– Forsvarlige tiltak

Akasias barnehagesjef Edle Damm forstår at innstrammingstiltakene påvirker de ansatte.

– Men tiltakene er forsvarlige og vi opprettholder en kvalitetsmessig god barnehagedrift, sier hun.

– Flere ansatte mener det er altfor få på jobb?

– Vi vurderer bemanningsbehovet daglig. Behovet for vikarer bestemmes ut fra en vurdering av dagens pedagogiske planer, antall barn, barnegruppens sammensetning og tilgjengelige ansatte. Dette mener vi håndteres på en forsvarlig, rettmessig måte.

FORSVARLIG: Bemanningen håndteres forsvarlig, mener barnehagesjef Edle Damm i Akasia. Foto: Rune Sævig

Damm bekrefter at ansatte flyttes til andre avdelinger ved behov.

– Vi hjelper hverandre på tvers. Dette gjøres i alle barnehager.

Hun kjenner seg ikke igjen i påstandene om at det ikke kommer vikar ved langtidssykmeldinger og at det skal ha vært innkjøpsstopp i flere år.

– Det er riktig at vi har innkjøpsstopp nå, men barnehagene har fått beskjed om at de kan kjøpe inn det de trenger for å gjennomføre ordinær drift. Men de må vurdere alle innkjøp nøye.

Barnehagesjefen understreker at intensjonen er å holde ansatte løpende informert om situasjonen, men forstår at informasjonen som kommer via intranett, e-post og avdelingsmøter kanskje ikke oppleves tilstrekkelig for alle.

Publisert: