Nye meldinger om syke hunder i Hordaland og Sogn og Fjordane

Bakterifunn i to av tre hunder som ble obdusert mandag.

Publisert:

SMITTEJAKT: Bjarne Bergsjø forsker og leder ved bakteriologi laboratoriet ved Veterinærinstituttet på jobb søndag. Han analyserte prøver fra hunder som man mistenker er rammet av den fortsatt ukjente sykdommen, som har ført til at flere hunder har død de siste dagene. Foto: Ørn E. Borgen, NTB scanpix

Minst 26 hunder er registrert døde i Norge etter å ha hatt blodig diaré den siste tiden.

Ytterligere tre hunder ble obudsert mandag. Disse skal ha hatt de samme symptomene som de syv andre hundene som er blitt obdusert.

To bakterietyper

Asle Haukaas i Veterinærinstituttet opplyste mandag at det kom inn en ny melding søndag om en alvorlig syk hund i Bergen. Status til denne hunden er ikke kjent mandag kveld, og dette er heller ikke en hund insituttet har fått inn til obduksjon.

To bakterietyper er mistenkt for å ha forårsaket flere av hundedødsfallene.

De tre hundene som ble obusert mandag hadde alle blodig tarmbetennelse. To av dem hadde høy forekomst av bakterien Providencia alcalifaciens, som er en vanlig bakterietype som er skadelig ved høy forekomst.

Bakterien er nå påvist hos åtte hunder, ifølge Mattilsynet.

Bakterien Clostridium perfringens er også påvist hos tidligere obduserte hunder, men denne ble ikke påvist hos hundene som ble obdusert mandag. Årsaken til dette kan være at de skal ha vært behandlet med antibiotika.

Ikke uvanlige symptomer

– Siden søndag har Mattilsynet mottatt fire meldinger om enkeltstående tilfeller av hunder som har liknende symptomer på sykdom. En av hundene døde før den ankom til veterinærklinikk, sier Ole-Herman Tronerud, seniorrådgiver og veterinær ved seksjon dyrehelse i Mattilsynet, til NTB.

Tilfellene er fra Oslo, Akershus og Sogn og Fjordane. Tronerud opplyser at Mattilsynet i tillegg har mottatt noen meldinger om hunder med mer moderate symptomer.

– Det er viktig å huske på at disse symptomene ikke er uvanlige hos hunder. Så vidt vi har oversikt over, er det ikke er noen unormal forekomst av symptomene andre steder enn i Oslo-området, sier veterinæren.

Til nå er elleve hunder obdusert ved Veterinærinstituttet.

Totalt har Mattilsynet mottatt informasjon om sykdomstilfeller med lignende symptomer fra Oslo, Akershus, Nordland, Vestfold, Aust-Agder, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Buskerud, Hedmark, Rogaland, Østfold, Sogn og Fjordane, Telemark.

Mattilsynet opplyser mandag at det ikke skal være uvanlig forekomst symptomene andre steder enn i Oslo-området.

Råd til hundeeiere

Mattilsynet la mandag ut en del råd til hundeeierne:

  • Begrens nærkontakt med andre hunder.
  • Ikke la hunden hilse på andre hunder på tur.
  • Unngå at hunden snuser mye i grøften hvor andre hunder har vært.
  • Dra raskt til veterinæren hvis du oppdager blodig eller sprutende diaré, oppkast og raskt svekket allmenntilstand hos din hund.
  • Følg vaksineanbefalingene veterinæren gir. Parvoviruset kan for eksempel gi alvorlig tarmbetennelse.
  • Store ansamlinger som utstillinger og dressurkurs, bør unngås, eller gjennomføres på en måte som gjør at kontakten mellom hundene begrenses
  • Ring veterinæren før du tar med deg hunden din på klinikken
Publisert: