Har sendt bekymringsmelding om «massive luseangrep» i Hardangerfjorden

Frykter for sjøørret i området.