Odd Skudal til minne

Odd var dypt engasjert i nabolaget, både hva gjaldt personer og området i seg selv.