• 271.000 INNBYGGERE: Bergen er fortsatt Norges nest største by, og har en solid ledelse på konkurrentene. FOTO: JAN M. LILLEBØ

Stor-Stavanger tar innpå Bergen

Folkeveksten i Stavanger-regionen truer ikke Bergens stilling som Norges nest største by, men rogalendingene haler innpå. - Et sterkt argument for fergefri E39, mener byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen.