• (1/2)
    AVLIVET: Denne hjorten forårsaket ulykken på Flyplassvegen. FOTO: EGIL BRU OVERAA

Hjorten måtte bøte med livet

Bilistene slapp med skrekken.