Brannutrykning til Fyllingsdalen

Melding om røyk fra bolig skyldtes trolig vedfyring.